PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

Vzdělávací prostředí volné přírody jsme pro předškolní děti zvolili proto,
že odpovídá jejich potřebě zažívat svět opravdový - takový, jaký je.
Zažívat ho všemi smysly.

Různorodý a proměnlivý terén lesa je skvělým místem pro rozvoj hrubé motoriky dítěte a tím i jeho řečových schopností a myšlení

Pracujeme s vyhodnocováním bezpečného rizika a metodou Krok za krokem pro práci s dětmi v terénu.

Důležitou schopností pro další život dítěte je resilienceschopnost zůstat spokojený i pokud je překročena má komfortní zóna. 

Snažíme se o 

  • rozvoj volních vlastností
  • posilování vůle v dosažení cíle 
  •  umění počkat na pravý čas, odkládat své potřeby a neočekávat, že budou naplněny okamžitě.

Záleží nám na tom, vytvářet prostor, ve kterém se budou cítit dobře všechny děti.

Inspirujeme se v principech nenásilné komunikace, umění vyjádřit své potřeby a snažit se o pochopení potřeb druhého

Rozvoj empatie ke světu a lidem patří také k pedagogické náplni školky.

Děti se učí nesoutěžit mezi sebou, být laskavé a snažit se o rozvoj sebe sama místo srovnávání se s ostatními. 

Zároveň se učí sdělovat svůj názor včetně souhlasu i nesouhlasu.

Bezpečný prostor tvoříme i opakováním stejného denního rytmu každý den. Proto, aby vše ve školce bylo očekávatelné a tedy srozumitelné.

Děti, v době kdy dozraje jejich jemná motorika a schopnost soustředit se, dostávají možnost pracovat s ostrým nožem, pilou, kladivem. Nůž užívají na přípravu zeleniny ke společnému vaření nebo k opracování dřeva pro své výrobky.


Školka svůj pedagogický plán staví na měsíčních tématech, souvisejících s našimi svátky a tradicemi a dění v přírodě

Rozvíjíme smysl pro krásu a estetické vnímání světa.

Všechny děti ve školce se učí hrát na flétnu, věnují se výtvarné tvorbě a řemeslům.


Kontakt dětí se zvířaty považujeme za důležitý, a proto realizujeme pro děti pravidelné jízdy na koni.
Do školky denně dochází dva psi.