KATEŘINA MELETZKÁ

S myšlenkou vytvořit možnost, kdy by se děti mohly vzdělávat ve volné přírodě jsem spojená od doby, kdy jsem les navštěvovala se svým prvorozeným synem v jeho dvou letech. 

Pochopila jsem, že pokud je přítomen dospělý, který věci rozumí a dá dítěti prostor, může se dítě v prostředí lesa učit vše, co potřebuje vědět o našem skutečném světe. 

Po přípravných pracích se mi podařilo iniciovat vznik DLK Zvonek a vytvářet jeho pedagogickou koncepci. 

Od roku 2019 pracuji v DLK V Koruně stromu jako koordinátor a pedagog. 

V rámci vzdělávání v přírodní pedagogice jsem absolvovala semináře Asociace lesních školek, dále seminář Hodnotového vzdělávání sestry Cyril Moony a výcvik v Mediaci Nenásilné komunikace. 

Snažím se o vzájemné učení a sdílení dobré praxe se spřátelenými lesními školkami v ČR.

Přítomnost dětí jsem vyhledávala, už když jsem byla velmi mladá.  Cítila jsem se v jejich blízkosti přirozená, uvolněná, zkrátka bylo mi s nimi dobře. A tento stav jsem chtěla převést i do profesní oblasti. 

Vystudovala jsem na Ostravské univerzitě obor  Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením. 

Životní okolnosti a narození první dcery mě přivedly k tomu, abych dálkově studovala Střední pedagogickou školu v Odrách. Pracovala jsem ve státní mateřské škole, kde jsem začala postupně zjišťovat, že tradiční předškolní vzdělávaní není úplně v souladu s tím, jak bych chtěla děti vést k tomu, aby samy došly k získávání informací, dovedností a zkušeností v současném světě.

Na svět přišly mé další tři děti, se kterými jsem nejvíce času trávila, jak jinak než v přírodě. V té době se mi naskytla možnost stát se průvodkyní a přidat se ke Katce a k dětem této školky. 

Být průvodkyní  dětem, které v přítomném okamžiku objevují svět kolem sebe, své možnosti, bytí a to s údivem a přirozeností v propojení s nekonečným prostorem přírody, mě nesmírně naplňuje. 

Důležité je  Být tady a teď pro ně, jako ony jsou tady pro mne a předávat jim to, co mohu, jak nejlépe umím, co děti považují za důležité pro pozorování „v jejich světě“, ze kterého by se mohl kdejaký dospělý učit.

 

KATEŘINA FIEBRICHOVÁ