JAKÁ ŠKOLKA JSME

Školka je otevřena v pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do 16.00.

Naši zahradu se zázemím  najdete za základní školou v Raduni nad památnou dubovou alejí.

Rodinám nabízíme pouze čtyřdenní docházku. K tomuto formátu jsme došli postupně a osvědčil se nám jako nejvíce vyhovující pro děti. Kolektiv dětí je díky tomu stálý,  děti se nestřídají. Tvoří to nejlepší prostředí pro učení se kamarádství a třeba i získávání zážitků, na které se nezapomíná.
 
Tvoříme stabilní prostředí dětem i jejich rodinámKolektiv pedagogů je u nás stálý a dobře sžitý. Tvoří jej zkušení pedagogové, kteří se dále vzdělávají. Přírodní pedagogiku mají pod kůží a les je díky nim bezpečným a inspirativním vzdělávacím prostředím.

Jsme školka v pohybu. Předškolní dítě a různorodý pohyb spojený s dostatečnou chůzí je velmi potřebná kombinace. S dostatkem pohybu se malé děti umí naučit být samy sebou
 
V dětském kolektivu zaostřujeme na učení se být dobrým kamarádem, umět si říci co potřebuji, umět si vyslechnou co potřebuje druhý.  Empatie je pro nás cestou jak  porozumět světu. 

Podporujeme děti v sebepéči a samostatnosti, díky níž získávají sebedůvěru. 

Milujeme umění a chceme u dětí tvořit vztah k hudbě i výtvarnému projevu. Na malých dětech vidíme, že zpěv, malování i divadlo k lidem neoddělitelně patří. Jsou součástí každého z nás.  Proto se věnujeme řemeslům, různorodým výtvarným aktivitám, děti mají pravidelné lekce na flétnu

Zpíváme, tančíme a hrajeme divadlo. 
 
Malý kus světa, po kterém se každý den s dětmi pohybujeme máme moc rádi. A děti i my dospělí dobře víme, že příroda má ráda nás. Proto se snažíme jen neprocházet, ale pečlivě pozorovat. 

Propojujeme se s místními lidmi i organizacemi. Spolupracujeme na projektech podporujících kultivaci vztahu k přírodě i k místu, kde žijeme. 
Učíme se mít dobrý vztah k Místu.  
Rozvíjíme u dětí vztah ke zvířatům. Dítě ví, že zvíře je dobrým kamarádem a někdy umí to, co lidé ne. A vyžaduje abychom se k němu chovali trošku jinak než ke svým lidským kamarádům, protože je jiné. Laskavost a péči má zvířátko ale moc rádo. 

Ve školce proto máme dvě fenky a děti mají pravidelné, týdenní jízdy na koni. 
 
Máme rádi zajímavé věci, které objevili lidé, žijící dávno před námi. Propojují nás moc pěkně s přírodou i naší historií. Říkáme jim tradice. A někdy si je děláme i po svém. Slavení svátků a tradic máme ve školce každý měsíc. Dozvíme se tak o skrytém dění v přírodě, zazpíváme si, zatančíme. 
Slavíme také s celými rodinami na odpoledních Slavnostech. 

Každý den je pro nás důležitý. 

 

Víme, že děti potřebují to správné tempo, vyhovující rytmus. 

Přináší jim pocit bezpečí a činí svět srozumitelným a dobrým. 

Dny pro děti mají očekávatelný průběh. 

Proto se u nás všechny činnosti vlastně mění v rituály a slavnosti. 

Jdou za sebou přesně stejně v každém dni. 

Tak, jak to malé děti mají rády. 

Co byste měli vědět?

8.00 – 8.30 ranní předávání dětí
8.30 – 8.40 ranní kruh – společné přivítání
8.40 – 10.00 pobyt v lese
10.00 – 10.20 dopolední svačina
10.20 – 12.00 volná hra
12.00 – 12.15 příprava na oběd
12.15 – 12.45 oběd
12.45 – 13.00 příprava na aktivity po obědě
13.00 – 14.30 odpolední aktivity, flétnička, vyprávění pohádky, výtvarné aktivity, spánek malých dětí
14.30 -15.00 buzení dětí a odpolední svačina
15.30 – 16.00 předávání dětí rodičům

 • září – červen je školka otevřena 
 • červenec – srpen je školka zavřena, kromě nabídky letních táborů pro děti

 

Školka je zavřená během vánočních a jarních prázdnin a státních svátků

 

Výchovně-vzdělávací program přizpůsobujeme ročnímu rytmu přírody.

Více činnosti a aktivit mají děti na podzim, na jaře a začátkem léta. V zimě zapalujeme světýlka, děti mají větší podíl volné hry, hodně vyprávění, pohádek a oblíbené stínové divadlo. 

V každém měsíci s dětmi podnikáme pouť – výlet za hranice našeho místa. Cestou a pobytem na novém místě tráví celý den. Děti vždy mají aktivity, které souvisí s tím, co nám daný měsíc přináší (například na podzim máme výlet do mlýna, kde si děti namelou mouku a pečou housky, na Dušičky jedeme navštívit památný strom a věnujeme se tématu předků). Poutě nemáme pouze v zimních měsících.

 

Na konci školního roku obvykle vyrážíme na expedici. Poslední byla cesta na Lipno a putování na katamaránech s odborníkem na přežití, Jaroslavem Pavlíčkem. 

 

Rodiče obvykle své děti do školky přihlašují na zápise v měsíci květnu a to k docházce od začátku dalšího školního roku. 

Zápis se skládá z rozhovoru rodiče, pedagoga a koordinátorky školky.
Termíny zápisu jsou vy věšeny na webu a FB školky. 

Po dohodě přijímáme děti I v průběhu školního roku.

Přejeme si pro děti a rodiče pozvolnou adaptaci, proto nabízíme docházku do Malého klubu

V něm mají rodiče možnost docházet se svým dítětem do školky na jedno dopoledne v týdnu, ještě než jej k docházce přihlásí. 

Při nástupu do školky v září mohou rodiče zůstávat ve školce déle po dobu jednoho týdne. Po této době již dítě zůstává ve školce bez rodiče. Je možné domluvit se na dřívějším vyzvedávání dětí v prvních týdnech. 

Adaptace je u nás pozvolná, žádáme ale rodiče aby dítě na situaci, kdy bude ve školce bez nich, vědomě připravovali a adaptaci příliš neprodlužovali.

Pro nás to znamená, že rodiče jsou zapojeni do dění ve školce

 • v rámci společných slavností, pikniků, výletů, trhů a dalších aktivit, 
 • rodiče přispívají k chodu školky nepravidelným nákupem aktuálních potřeb pro děti,
 • svou prací na kultivaci zázemí či jiných prací nutných pro chod školky, 
 • zástupci rodičů jsou ve výkonné radě Spolku V Koruně stromu, z.s.  

Rodiče jsou pro nás partnery, chceme se na vzdělávání dětí spolupodílet, ne vykonávat jej za rodinu.

Předškoláci ve školce dostávají speciální přístup, tak, aby byli dobře připraveni na školní docházku.

Tvoříme Individuální vzdělávací plány, ve kterých pracujeme s diagnostikou dovednosti dětí a zaměřujeme pozornost na to, co rozvinout.

Předškolní děti 

 • si osvojují návyk pracovat na konkrétních úkolech a dokončovat je, 
 • jsou na ně kladeny větší požadavky, 
 • pomáhají menším dětem během celého dne, při drobných činnostech, 
 • mají dostatek pohybu a hodně tvoří, proto aby naplnili potřeby vycházející z jejich věku a mohly se, až přijde čas, úspěšně vydat do školy. 

Každý předškolák od února do června pracuje s průvodcem na svém dlouhodobém projektu. Jeho výstupem je hmotná věc, kterou si jako připomínku toho, co vše už umí odnáší na konci školního roku domů.

Pro děti u kterých je zřejmé, že potřebují speciální pedagogické postupy tvoříme speciální vzdělávací plány. 

S nimi seznamujeme rodiče a společně tvoříme postup, jak s dítětem dále pracovat. 

Pokud dítě potřebuje odbornou diagnostiku, spolupracujeme se speciální pedagožkou ze Speciálního centra Srdce v Opavě a dále s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě. 

Základní výbava
 • batůžek s přezkou na zapínání na hrudi, 
 • termoska na jídlo (např. značky Stanley), miska, příbor, 
 • termoska nebo jiná nádoba na pití, 
 • krabička na svačinu.
Oblečení a obuv
 • horní vrstva pogumovaná a zateplená – bunda i kalhoty,
 • pevné boty do teplého a suchého počasí,
 • dobré gumáky, na zimu s vložkou z ovčí vlny, 
 • v zimě vlněné spodní vrstvy: triko s dlouhým rukávem, spodní kalhoty nebo legíny, 
 • rukavice palčáky,
 • v létě jsou do lesa potřebné kalhoty s dlouhými nohavicemi a triko s dlouhým rukávem.

Měsíční platba pro čtyřdenní docházku je ve školním roce 2020/2021 4800,-.

Legislativní možnosti jak zacházet se stravováním dětí v lesních školkách nám v tuto chvíli umožňuje  pouze stravování dětí jídlem přineseným z domu. To znamená, že  rodiče dětem každý den dávají dopolední i odpolední svačinku a oběd v termoskách

Pro kvalitní a zdravý oběd je nutné zakoupit dobrou termosku. Nejčastěji používáme termosku na jídlo značky Stanley. Jídlo musí mít při naplnění do termosky 63 stupňů Celsia aby neobsahovalo nežádoucí bakterie. Teplý vydrží až do času oběda ve školce. V zimních měsících je dobré termosku před naplněním propláchnout horkou vodou. Zbytky z termosky, které dítě přinese domů likviduje rodič. Zbytky již nejsou určeny ke stravování.

Přínosem tohoto způsobu stravování je, že dítě dostává domácí stravu, na kterou je zvyklé. Pokud má dítě alergie, či speciální stravovací potřeby není problém zajistit vhodnou stravu i ve školce. Děti mohou být při přípravě jídla doma účastny. Vidí, že uvařit jídlo není samozřejmostí a vyžaduje svůj čas. Více si tak jídla mohou vážit.  

Ve školce  si děti navzájem sdělují co dnes mají k obědu. Provolávají radostné výkřiky: Mňam a na oběd se moc těší. Jí dobře a rádi. 

Školka zajišťuje doplnění tekutin v rámci pitného režimu pitnou vodou. Tu s sebou vozíme vždy čerstvou.

Od září 2021 jednáme o možnosti dovážení obědů ze školní jídelny v Raduni. 

Podle hygienické vyhlášky zajišťujeme žádoucí hygienu během celého dne ve školce. 

Před jídlem a po WC si děti myjí ruce v teplé, tekoucí vodě, mýdlem. Zajistili jsme podmínky pro to aby umývání rukou probíhalo bezdotykově. Do lesa vozíme termobarel s teplou vodou, u mytí vždy asistuje průvodce a dbá na to aby ruce byly umyty řádně. K dispozici je také desinfekce na ruce vhodná pro jemnou dětskou pokožku. 

WC využíváme kompostovací. Pokud chce dítě na záchod v lese, hloubíme do země otvor, do kterého potřebu vykoná. Po té si umyje ruce. 

Součástí naší pedagogické náplně je vaření s dětmi na ohni. Děti se podílejí na všech fázích přípravy jídla. Hygienické podmínky při vaření na ohni a zacházení s potravinami vychází z postupů, které byli vytvořeny v  praxi lesních školek ve Velké Británii a byly nám předány na semináři Asociace lesních školek

Zázemí v lese slouží ke stravování dětí a odpočinku po obědě v teple a suchu. Umožňuje spánek malých dětí po obědě.  

Pokud je extrémní počasí, které neumožňuje pobyt v našem lesním zázemí, jezdíme s dětmi do Opavy. Zde máme k dispozici náš vlastní prostor v Matičním domě. Je zde splachovací WC, kuchyňka s umyvadlem, odpočinková místnost a místnost, kde se mohou děti naobědvat a strávit zde odpoledne při hře nebo řízené činnosti. 

Při pobytu s dětmi v lese vycházíme z konceptu Bezpečného rizika, které vypracovala Asociace lesních školek

Obsahuje konkrétní postupy jakými pedagog vyhodnocuje případné riziko předem

Riziko v lese závisí na počasí, na tom, zda jsou ve školce nové děti, které se teprve učí a také na roční době. Každý den pracujeme s mnoha faktory a učíme děti užít si pohyb v lese se vším co přináší. 

Tedy poznání rizika, jeho vyhodnocení a rozhodnutí zda se dítě může něco naučit nebo zda je pro něj konkrétní aktivita hrozbou. 

 • Děti tak například znají jedovaté rostliny, komunikujeme s nimi o „ochutnávání lesa“ a učíme je co je jedlé  a kdy a co jíst nesmíme. 
 • Učí se a ví jaký je postup při zkoumání ledu. 
 • Učí se a ví jak šplhat na stromy aby se nic nestalo. 

Obecně, děti díky setkávání se s riziky, poznávají své možnosti pod dohledem pedagoga. Nedochází k tomu, že by přeceňovaly své síly a uvedly se do nebezpečí. Jsou tak připravené, s riziky a svými vlastními možnostmi dobře obeznámené. 

Když jsou potom starší, nemají potřebu experimentovat a tím se opravdu ohrozit.