STUDÁNKA V ZÁMECKÉM PARKU

Naše lesní školka dostala do péče bezprostřední okolí Zámecké studánky v zámeckém parku v Raduni.

Plánujeme opravit a zkultivovat místo, kde se studánka nachází a stále hledáme pamětníky a odbornou pomoc. 

Máte-li zájem se podílet na úpravách studánky, kontaktujte nás

Návrh bez názvu
Návrh bez názvu
Návrh bez názvu


Plány na sezónu 2022

Pro úpravy a péči o Zámeckou studánku jsme byli podpořeni částkou 25 000,- z nadačního fondu Křídlení. 

Děkujeme!

Na studánce bude pracovat Tomáš Valušek – vybere kámen v lomu Kajlovec, postaví suché zídky okolo studánky a okruží. 

Všechny, kdo chtějí pomoci zveme na brigádu – rozklad jedné části stávající zídky.

Informace budou zveřejněny na Facebookové stránce školky. 

Návrh bez názvu
Návrh bez názvu
Návrh bez názvu

Na konci října 2021 jsme studánce uspořádali malou slavnost.

Návrh bez názvu

6. října jsme pozvali veřejnost ke komunitnímu plánování úprav Zámecké studánky. 

Návrh bez názvu

Začínáme psát PŘÍBĚH STUDÁNKY…